CT200hIS300hGSRXLS
LS - החל מ 735,000 ₪ RX - החל מ 395,000 ₪ GS - החל מ 339,000 ₪ IS 300h - החל מ 249,000 ₪ CT - החל מ 172,900 ₪
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
 השאר פרטים לנציג שירות