1. Discover Lexus
  2. Lexus flex

DYNAMIC LEASE

הטבות מיוחדות במסלול הליסינג של לקסוס בכפוף לתנאי המבצע.

ממבצע ליסינג. יוני 2020
המחיר כולל מע"מ ואינו כולל צבע מטאלי, אביזרים ואגרת רישוי בגין שנת הרישוי הראשונה. התמונה להמחשה בלבד.
חישוב התשלום החודשי והמסלולים בהתאם למחירון החברה. הטבת המסלול הינה לדגמים המופיעים בתקנון בלבד. יובהר כי אישור עסקת הליסינג כפוף לאישור וועדת האשראי של הגורם המממן.
המסירה ונסיעת המבחן בהתאם להנחיות משרד הבריאות. המבצע בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.