Brochure 2018 Image

מפרטים וקטלוגים להורדה

כאן תוכלו למצוא ולהוריד אליכם למחשב, את המפרטים והקטלוגים* של דגמי לקסוס הנמכרים בישראל.

*הקטלוגים כתובים באנגלית.

מפרטי רכבי לקסוס

הקטלוגים לרכבי לקסוס - באנגלית