1. Legal

תקנון אתר לקסוס ישראל

האתר מנוהל ומופעל על-ידי לקס מוטורס בע"מ ("לקס מוטורס"), יבואנית מכוניות ואביזרים מתוצרת LEXUS לישראל. הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים אלה. אם את/ה אינך מסכים/מה לתנאים, את/ה מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר.

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של לקסוס (להלן "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי לקס מוטורס בע"מ, יבואנית מכוניות ואביזרים מתוצרת LEXUS לישראל (להלן "החברה"). האתר משמש כממשק לקשר ישיר בין לקוחות ו/או משתמשים רשומים / לא רשומים (להלן "המשתמש/ים") לבין החברה, אשר במסגרתו יוכלו המשתמשים לקבל מידע מקיף אודות מוצרי החברה בישראל, הנחות ומבצעים, אפשרויות מימון, איתור סוכנויות מורשות, הזמנת טיפולי רכב, נסיעות מבחן, כתבות תוכן, עדכונים שוטפים, הטבות וכיו"ב (להלן "שירותי החברה").
1.2. האתר מכיל מידע אודות מוצרי LEXUS ישראל לרבות הנחות ו/או מבצעים של מוצרי LEXUS בישראל. המידע ו/או מוצרים המוצגים באתר מוצעים למכירה אך ורק בשטחי מדינת ישראל על-ידי החברה ו/או סוכנות מורשית של החברה ו/או סוכנות הפועלת מטעמה בלבד. רכישה ו/או מימוש ההנחות ו/או מבצעים ביחס למוצרי LEXUS המוצגים באתר, ככל שמוצגים, ניתנים למימוש אך ורק בשטחי מדינת ישראל.
1.3. הערכים המוצגים הינם הגבוהים ביותר או הנמוכים ביותר לפי סוגי המנוע הזמינים, ואינם מייצגים בהכרח שילוב מאפיינים של רכב ספציפי. ערכי פליטת המזהמים וצריכת הדלק המוצגים הינם בתנאי נסיעה משולבת בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל.
1.4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה.
1.5. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.
1.6. המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים כמות שהם ("AS IS") להמחשה ולהתרשמות בלבד ולכן אין לשייכם לדגם מסוים. פרסומים אלה הינם בינלאומיים ולכן ייתכן כי המידע והתמונות אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטים, ציוד ואביזרים האפשריים בכל מדינה ומדינה. מובהר כי כל הציוד ו/או האביזרים המוצגים באתר ובדגמי כלי הרכב השונים, אינם בהכרח ציוד סטנדרטי, אינם בהכרח זמינים ואינם בהכרח כלולים במחירי הרכבים.
1.7. המחירים באתר כוללים מע"מ, אך אינם כוללים אגרת רישוי שנתית על פי המצויין בדף הרכב באתר ותוספות עבור אביזרים אופציונליים וצבע מטאלי מיוחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ומפרטים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
1.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
1.9. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

2. שימושים אסורים באתר

2.1. ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
2.1.1 לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
2.1.2 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
2.1.3 להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
2.1.4 להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
2.1.5 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
2.1.6 לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
2.1.7 שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
2.2. החברה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב של משתמש ואף שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משוב מהאתר ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת.
2.3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

3. הרשמה, תשלום מקדמה לרכישת רכב ושימוש במידע

3.1. הרישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר רישוי, אזור קבלת שירות וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
3.2. כאשר הדבר נדרש, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות, לרבות לצורך תשלום מקדמה לצורך הבטחת הליך ביצוע רכישה אפשרי של רכב באתר, כאשר מובהר כי תשלום מקדמה עבור רכישת רכב מותנה ברישום לאתר ובמסירת מידע כנדרש בדף ההרשמה. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.
3.3. לאחר הזנת המידע הנדרש וביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי באמצעותו שולמה המקדמה לרכישת הרכב. הרכב יסופק למשתמש ששילם את המקדמה לרכישת הרכב רק לאחר קבלת אישור על תשלום המחיר המקורי / הסופי בגין הרכב ובהתאם ליתר הוראות תנאי שימוש אלה והסכם הזמנת הרכב של החברה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בתנאי שימוש אלה או המופיע באתר לבין הסכם הזמנת הרכב, יגבר הסכם הזמנת הרכב.
3.4. מובהר כי ניתן לשלם מקדמה על רכב באמצעות האתר, לרבות במסגרת מבצעים המפורסמים באתר, ובכך להבטיח את רכישתו בכפוף ליתר הוראות תנאי שימוש אלה והסכם הזמנת הרכב, וזאת עד גמר המלאי. אם לאחר תשלום המקדמה וההזמנה באתר התברר כי הרכב אזל ממלאי החברה, החברה תודיע למשתמש בהקדם האפשרי כי הרכב אינו במלאי. במקרה כזה המשתמש יקבל הודעת ביטול או לחילופין הצעה לרכישת רכב אחר. בוטלה ההזמנה בנסיבות אלה, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, וזאת בכפוף להשבת המקדמה או המחיר המקורי או חלקו ששילם המשתמש לחברה, ככל ששולמו, לפי העניין. מובהר כי תנאיו ותוקפו של כל מבצע המפורסם או שיפורסם באתר יהיו כפופים למלאי הרכבים שהוקצב לאותו מבצע בהתאם לתקנון המבצע.
3.5. תשלום המקדמה וההזמנה יירשמו במחשבי החברה, והמשתמש יקבל אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בסמוך לכך. יובהר ויודגש כי הודעות הדואר האלקטרוני אינה מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינה מחייבת את החברה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
3.6. במקרה בו תשלום המקדמה לא אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי של המשתמש, לא תפתח הזמנה והמשתמש יקבל הודעה מתאימה ויידרש להקליד פרטי כרטיס אשראי אחר או ליצור קשר עם הסוכנות לצורך תשלום המקדמה ופתיחת הזמנה. יובהר ויודגש, כי פתיחת הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר תשלום המקדמה וקבלת קבלה על ביצוע התשלום. לאחר שפתיחת ההזמנה הושלמה, תשלום יתרת התמורה בגין הרכב ייעשה בהתאם לתנאי הסכם הזמנת הרכב והוראות החברה.
3.7. בקשה של המשתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על-ידי חברות האשראי ו/או הגורם המממן ו/או הבנק, והמשתמש מתחייב לשאת בתשלום זה כאמור.
3.8. החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.

4. הזכאים להשתמש באתר

הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים כדלקמן:
4.1. שימוש כללי באתר מותר לכל משתמש באשר הוא.
4.2. תשלום מקדמה והזמנת רכב יוכל לבצע רק משתמש העומד בתנאים כדלקמן:
4.2.1. כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט;
4.2.2. הזדהה בהתאם למדיניות החברה (מבלי לבצע התחזות כאמור בסעיף 3.2 לעיל);
4.2.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות;
4.2.4. נרשם לאתר ופועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.
4.3. למען הסר ספק מובהר בשנית כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר ו/או אי תשלום חוב לחברה וכל פעולה אשר לדעת החברה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר.

5. ביטול הזמנה ותשלום מקדמה ומועדי אספקה

5.1. בהתאם להוראות הדין והוראות תנאי הסכם הזמנת הרכב בין החברה למשתמש. לקריאת דוגמה להסכם הזמנת רכב ללא הפרטים המלאים של הרכב לחצו כאן.
5.2. מבלי לגרוע מהוראות הסכם הזמנת הרכב ותנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את תשלום המקדמה והליך ההזמנה שביצע המשתמש, גם במקרה בו נשלחה למשתמש הודעת אישור על ביצועם. התקשרות שבוטלה על-ידי החברה כאמור להלן לא תזכה את המשתמש בכל סעד ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה:
5.2.1. במקרה של השבתה ו/או תקלה בפעילותו התקינה של האתר ו/או של פעילות החברה עקב "כוח עליון" ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים ו/או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו ו/או ישבשו גורמים ו/או אירועים אשר אינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת הרבים ו/או המוצרים.
5.2.2. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם הזמנת הרכב ותנאי שימוש אלה, לרבות אך לא רק התחייבות לשלם את התמורה בגין הרכב ו/או המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש מידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או במקרה של סירוב עסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי.
5.2.3. בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד אספקת הרכב ו/או המוצר עליו שולמה המקדמה ובוצע הליך ההזמנה.

6. בעלות וזכויות קניין רוחני

6.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב (להלן "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.
6.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
6.4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת המפרסם, מראש ובכתב.

7. תוכן האתר ופרסומות

7.1. האתר מציע למשתמשים אפשרות תשלום מקדמה והזמנה של רכבים מדגמים שונים וברמות אבזור שונות. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע רכב המוצע למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתו ואת מחירו הסופי. מובהר כי מחירי הרכבים ו/או המוצרים המוצעים באתר אינם תואמים בהכרח את מחירי הרכבים ו/או המוצרים הנמכרים בסוכנויות המכירה של החברה. המחיר הקובע לעניין הזמנת מוצר ו/או שירות כלשהו המופיע באתר הינו המחיר כפי שמופיע באתר, במועד תשלום המקדמה ואישור ההזמנה, ובמידה ועודכנו המחירים כאמור טרם תום הליך ההזמנה יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. בנוסף, רכבים ו/או מוצרים המוצגים במחירי מבצע באתר יסופקו במחירים אלה ככל שהמבצע בתוקף במועד תשלום המקדמה ואישור ההזמנה.
7.2. האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו כהגדרתם להלן ואף הרכבים המוצעים לרכישה בו מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS). משתמש המעוניין ברכב מכל דגם ו/או צבע ו/או אביזר המופיעים באתר אך אינו בטוח ביחס מפרטיו ו/או זמינותו, רשאי לפנות לחברה בהקשר זה לצורך קבלת מידע עדכני.
7.3. בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.
7.4. האתר, לרבות כל התכנים הכלולים בו, מוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (As Is). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.
7.5. במידה ובמקומות שונים באתר יוצג מידע סותר אודות מפרטי הדגמים השונים ו/או בקשר עם מחירי הרכבים, אזי המידע הקובע והעדכני ביותר יהא זה המופיע בקטלוגים הדיגיטליים המוצגים באתר.
7.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.
7.7. בפרט, כלי הקונפיגורטור באתר נועד לסייע למשתמשים ולקדם את מוצרי החברה. מובהר כי מידע המוצג למשתמשים באמצעות הקונפיגורטור נועד לצרכים אינפורמטיביים בלבד, וכי החברה אינה אחראית לטיב המידע ולשלמותו, וכי התמונות המוצגות בקונפיגורטור הינן להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות כל נתון ו/או מידע המוצגים בקונפיגורטור בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
7.8. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
7.9. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
7.10. החברה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרבות ביחס לרכב המתפרסם באתר ו/או ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, לרבות לגבי הרכב, אביזריו, נסיעות מבחן וכדומה, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
7.11. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.
7.12. המחיר המתפרסם באתר לצד הרכב יהא בכל מקרה כפוף למחיר המקורי של הרכב כהגדרתו בהסכם הזמנת הרכב.

8. אחריות

8.1. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
8.2. ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
8.3. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
8.4. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמש כלפי החברה.
8.5. המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
8.6. המשמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.
8.7. המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
8.8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
8.9. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.
8.10. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

9. שעות פעילות האתר

9.1. האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
9.2. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

10. התיישנות

10.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

11. סמכות שיפוט וברירת דין

11.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

12. שונות

12.1. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
12.2. החברה לא תישא באחריות למידע ו/או לתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים, לרבות סוכנויות המשנה של החברה או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.
12.3. החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע על רכבי "יד שניה" המפורסמים באתר, כמו גם אינה אחראית למידת זמינות המפרסם והתנהלותו. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.
12.4. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
12.5. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
12.6. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

13. יצירת קשר

13.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 03-7613330, או במייל: ClientRelationship@lexus.co.il. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.
13.2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר.