תודה על פנייתך, נציגנו יחזרו אליך בהקדם​
  • כותרת
    תמונת רקע הכולל את הלוגו של לקסוס
עצור סלידר

משפטי

מדיניות האתר
הגישה לאתר לקסוס והשימוש בו, מעידה על קבלת מדיניות לקסוס ללא הגבלה או סייג כלשהם.לקס מוטורס בע"מ © Copyright

תוכן
אתר לקסוס מכיל מידע בנוגע למוצרי לקסוס. מוצרי לקסוס המתוארים באתר זה מוצעים למכירה בישראל. כל המידע הכלול באתר זה
הוא לצורכי מידע בסיסי בלבד. האתר אינו משמש כתחליף למידע הזמין בסוכנות ובמרכז השרות של לקסוס, ואין להסתמך עליו בלבד.
המידע הנכלל באתר אמור להיות בהיר ככל הניתן. עם זאת, לקסוס ישראל שומרת על זכותה לערוךשינויים במידע הקשור בדגמים
השונים, בציוד, במפרטים ובזמינות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

מחירי המוצרים של לקסוס
מידע על מחירים שנכלל באתר או שמסופק באמצעות אתר זה של לקסוס הוא למטרות מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למכירת מוצרי
לקסוס.המחירים המצוינים הם מחירים קמעוניים מומלצים. המחירים שיוצעו על ידי סוכנות לקסוס עשויים להיות שונים. רכישה של
מוצר כלשהו שללקסוס תהיה כפופה לתנאים ולהתניות של חוזה המכירה האינדיבידואלי.

שימוש בטכנולוגית Cookie
האתר עושה שימוש בטכנולוגיית cookie כדי לעקוב אחר הנתיבים שדרכם הגעת לאתר לקסוס. הדבר מסייע ללקסוס ישראל לרשום
את פעילות המשתמשים באתר לקסוס, להעריך את האתר ולשפרו במטרה להפוך אותו לשימושי יותר למשתמשים. לקסוס ישראל
אינה רושמת מידע על המשתמשים השונים באמצעות טכנולוגיה זו ולכן לא נשמר מידע ספציפי על משתמש זה או אחר ולא נעשה
שימוש במידע זה. שים לב: ניתן להגדיר את הדפדפן שלך ולקבוע שלא יקבל cookies וכן לקבוע כי תופיע הודעת אזהרה בכל פעם
שנשלח cookie.

פרטים אישיים ומידע שהוזן על-ידי המשתמש
לקסוס ישראל תשתמש בכל מידע אישי שתספק באמצעות אתר האינטרנט של לקסוס אך ורק לשיפור השירות שלקסוס ישראל
מספקת לך. לקסוס ישראל עושה כל מאמץ כדי להבטיח שהאיסוף, ההעברה והאחסון של הפרטים האישיים יאובטחו וזאת בהתאם
לאופיים של פרטים אלה. לקסוס ישראל לא תעשה שימוש בפרטים אישיים כדי לשלוח לך הודעות או כדי לספק לך מידע שלא
בהסכמתך ולא תשתף או תמכור מידע זהלצד שלישי ללא הסכמתך. לקסוס ישראל אינה מתחייבת לנטר ו/או לסקור את המידע שהוזן
באתר לקסוס על-ידי המשתמשים ואינה נוטלת עלעצמה אחריות או חבות כלשהן בנוגע למידע מעין זה. אך לקסוס ישראל שומרת
לעצמה את הזכות לבדוק מידע שהוזן ע"י משתמשים מעת לעת ולהסירו מהאתר ללא מתן צידוק כלשהו.

זכויות יוצרים
כל התוכן הנכלל באתר זה מוגן בזכויות יוצרים. ניתן להשתמש במידע, בטקסט, בתמונות או בתרשימים הכלולים באתר זה לשימוש פרטי
ולא מסחרי בלבד. אין לשכפל, לשנות ולהעביר את המידע, להעניק רישיון לשימוש במידע או לפרסם את המידע, במלואו או בחלקו,
לכל מטרה, ללא הסכמה כתובה מראש של לקסוס ישראל.

סימנים מסחריים
כל הסימנים המסחריים, הלוגו וסימני השירות המוצגים באתר זה הם קניינם של Toyota Motor Corporation  (TME)
Toyota Motor Europe ,(TMC)
או של צד שלישי. אין להשתמש, להוריד, להעתיק או להפיץ אותםבכל אופן שהוא מבלי
לקבל הסכמה כתובה של TMC, TME או צד שלישי רלוונטי, לפי המקרה.

אי-ערבות לדיוק במידע
לקסוס ישראל עושה כל מאמץ סביר כדי להבטיח שכל המידע באתר זה הוא נכון, אך לא ניתן להבטיח את דיוק המידע במלואו
ולקסוס ישראל אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לדיוק, לשלמות או לאותנטיות של מידע כלשהו הכלול באתר זה. אתר זה וכל המידע
והחומרים הכלולים בו הינם בסיסיים ללא ערובה מכל סוג, מפורשת או מבוטאת.

הגבלת החבות
לקסוס ישראל מסירה מעצמה במפורש כל חבות לגבי כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או נזק מיוחד שעלול להיגרם בעקבות הגישה שלך
לאתר לקסוס או שקשור אליה בכל דרך, ובכלל זאת ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לכל הפסד או נזק הנגרם בגלל וירוסים שישפיעו
על ציוד המחשב שלך או בגלל הסתמכותך על המידע שהושג דרך אתר לקסוס.

עדכון המדיניות
לקסוס ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המדיניות הזו בכל עת, לפי צרכיה העסקיים והנך מוזמן לבקר בדף זה ולבדוק
מעת לעת את מדיניות לקסוס.