1. Owners
  2. Maintenance
  3. ספרי רכב
להכיר את הלקסוס שלך

ספרי רכב

כל מכונית מבית LEXUS עשירה באבזור ובציוד בטיחות.

אם תרצו להכיר את כל הנורות בלוח המחוונים או לדעת כיצד להחליף גלגל אתם מוזמנים לפנות למוקד השירות שלנו (9966*) או למצוא את המידע בספר הרכב המתאים. בעמוד זה תוכלו להוריד ספרי רכב לכל דגמי LEXUS הנמכרים בישראל. 

 

בספרי הרכב הדיגיטליים של לקסוס אפשר למצוא, בין היתר:

  • מידע על רכבי לקסוס השונים
  • הנחיות לביצוע טיפולים ותחזוקה שוטפת
  • מידע שיסייע באיתור תקלות שונות ובפתרונן.
  • פירוט הנוריות וההתראות המופיעות בלוח המחוונים. 
  • הוראות התקנה והפעלה למערכת המולטימדיה

 

לאיתור ספר הרכב המתאים ל-LEXUS שלך, יש לבחור את הדגם ושנת הייצור ברשימה מטה.