1. Owners
  2. Maintenance
  3. Spare parts

מחירון חלפים

לקוח/ה יקר/ה,
המידע המצורף מעודכן ליום 13.5.20 עפ"י נוהל משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים.
האחריות לפעילותם התקינה של חלקי החילוף המקוריים (כמפורט ברשימה מצ"ב) תקפה למשך שנה מיום הרכישה, ללא הגבלת קילומטרים.
לקבלת ייעוץ אישי, מקצועי ומעודכן בנושא, הנך מוזמן/ת ליצור קשר עם יועצי השירות בלקסוס בטלפון: 9966* שלוחה 2       
בברכה,
לקס מוטורס בע"מ