1. Owners
  2. Maintenance
  3. Our responsibility
סטנדרט ייחודי של שירות לקוחות

אחריות לרכבי לקסוס

השאיפה להדהים, לרגש וליצור סטנדרטים חדשים של איכות ושירות הם הכוח המניע אותנו בלקסוס

כמה מלים על האחריות של לקסוס

אנו מעניקים לך מרגע הצטרפותך למשפחת לקסוס בעת מסירת רכבך אחריות לתקופה של 36 חודשים או 100,000 ק"מ*

לקסוס אחראית לתיקון או החלפה של כל חלק מקורי של לקסוס שסופק על ידה ברכב ואשר יש בו פגם, בחומר או בייצור, וזאת בתנאי שימוש רגילים ברכב ובתנאי שבוצעו בו הטיפולים התקופתיים הנדרשים.

תוקף האחריות אינו מושפע ממכירת הרכב במהלך תקופת האחריות. למעט אותם פריטים ומקרים יוצאי דופן המפורטים בסעיף “מה אינו נכלל במסגרת האחריות”

* ללא הגבלת נסיעה בשנה הראשונה