1. Owners
  2. Maintenance
  3. תקנון מבצע שינוע ללקוחות שאינם באחריות
לקסוס ישראל

תקנון מבצע שינוע ללקוחות שאינם באחריות יצרן

במסגרת שירות מהיר ללקוחות ת"א, חולון ובת ים

במסגרת השקת שירות מהיר ללקוחות לקסוס המופנים לטיפול ברכבם במרכזי השירות של הילוך שישי ורכב נתניה, לקסוס יוצאת במבצע (50% הנחה על שינוע) לכלי רכב שמעבר לאחריות יצרן ואמורים לשלם בגין שינוע.

1. הגדרות

1.1. לקס מוטורס- היבואן בישראל הבלעדי של היצרן לקסוס.

1.2. שינוע- שירות איסוף והחזרת הרכב ממרכז השירות ועד לבית הלקוח.

1.3. אחריות יצרן- רכב אשר בטווח 3 שנים או 100,000 ק"מ ממועד רכישת הרכב.

1.4. רכב אשר אינו באחריות יצרן- רכב אשר שמחוץ לקטגוריה בסעיף הקודם.

1.5. חריגים – לקסוס מדגם LS שיכנס לקטגוריה של סעיף 1.3.

1.6. 1.1   מרכז שירות "הילוך שישי" "רכב נתניה"- מרכז שירות מוסמך לטיפול ברכבי לקס מוטורס.

1.7. תקופת השקה- תקופת ההשקה המוגדרת על ידי לקס מוטורס בלבד, ראה סעיף 2.7.

 

2.  כללי

2.1. באזור תל אביב, השירות ניתן לבעלי רכבי לקסוס בערים תל אביב - יפו, חולון ובת ים בלבד. באזור נתניה כל הישובים שבין קו כפר סבא רעננה בדרום לקו קיסריה בצפון.

2.2. ללקס מוטורס הזכות המלאה לשנות את מיקום וטווחי השירות מעת לעת.

2.3. שירות ניתן ע"י צוות ייעודי, מאושר ומוסמך מטעם לקס מוטורס בלבד, במרכזי השירות האמורים

2.4. מטרת השירות הייעודי מתן מענה מהיר ושיפור השירות ללקוחות הגרים בטווח המוגדר בסעיף 2.1 לביצוע הטיפול ברכבם.

2.5. הטיפולים במרכזי השירות האמורים, יבוצעו ע"י צוות מקצועי ומיומן אשר עבר הדרכות מטעם לקס מוטורס ומאושר על ידה בלבד.

2.6 השירות ניתן בפיקוח ואחריות מלאה של לקס מוטורס.

2.7 במסגרת המבצע, בעלי רכבים שאחריות היצרן עבור רכבם הסתיימה ואמורים לשלם בעבור שינוע, יזכו להנחה של 50% בעלות השינוע- איסוף הרכב מבית הלקוח (או ממקום עבודתו) והחזרתו בעלות של 160 ₪ בלבד.

2.8 מועד המבצע האמור בסעיף 2.6 הינו עד לתאריך 31.12.22, ללקס מוטורס שמורה הזכות המלאה לשנות את המועד האמור מעת לעת.

2.9 ביצוע טיפול לרכבי לקסוס לישובים המוגדרים ע"י לקס מוטורס ובטווח המגורים המוגדר בתקנון זה בלבד.

2.10 רכבים אשר באחריות יצרן- יזכו לשינוע ללא עלות- איסוף הרכב מבית הלקוח (או ממקום עבודתו).

2.11 לקס מוטורס שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את אופן השירות.