מדיניות פרטיות באתר לקסוס ישראל

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים.
לקס מוטורס בע"מ תשתמש במידע אישי זה על-פי מדיניות הפרטיות המתוארת כאן, או על-פי הוראות כל דין.
לקס מוטורס בע"מ נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, לקס מוטורס בע"מ אינה יכולה לאבטח לחלוטין את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.
לקס מוטורס בע"מ לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.
לקס מוטורס בע"מ תהא רשאית למסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, על-פי הוראות הדין.
לקס מוטורס בע"מ רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, להצעות שיווקיות, ליצירת הקשר עם מוסר/ת המידע (במקרה הצורך), להצעת שרותים ולצרכים סטטיסטיים.
כדי להשיג את המטרות לעיל, לקס מוטורס בע"מ עשויה לשתף ולמסור את המידע לסוכניה המורשים, לשותפים אסטרטגיים ולמפרסמיה.
למשתמשי האתר הזכות לבקש מלקס מוטורס בע"מ להסיר את פרטיהם האישיים ממאגר המידע בכל עת באמצעות מסירת הודעה בכתב.
לקס מוטורס בע"מ מכירה באופיו של האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על ידי אנשים, וזאת כדי לתת לה משוב או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים כדי לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של לקס מוטורס בע"מ.
לקס מוטורס בע"מ אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב של משתמש ולקס מוטורס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל משוב מהאתר ללא כל הצדקה או הודעה מוקדמת. באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (COOKIES) כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות.
'עוגיות' הן קובצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, את/ה משתמש/ת במערכת ההפעלה 'חלונות' ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חברת מיקרוסופט, תוכל/י למצוא את הקבצים בספריית C:\WINDOWS\COOKIES או C:\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES.
קבצים אלה מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאת/ה מבקש/ת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בקבצים הללו מוצפן, ולקס מוטורס בע"מ נוקטת אמצעי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.