Hybrid Program Hero Image

הארכת אחריות לסוללה ההיברידית

אנחנו ממליצים לכם להצטרף לתוכנית הארכת אחריות לסוללה ההבירידית.
זוהי הדרך הטובה ביותר להבטיח לעצמכם המשך חוויית נסיעה מהנה וחלקה, יעילה וחסכונית, עם שקט נפשי לאורך זמן.

Lexus Hybrid Drive

בדיקת תקינות שנתית למערכת ההיברידית ורכישת הארכת אחריות לסוללה, באחד ממרכזי השירות של לקסוס ברחבי הארץ, היא הדרך הטובה ביותר להבטיח לעצמכם המשך חוויית נסיעה מהנה וחלקה, עם שקט נפשי לאורך זמן. אנשי המקצוע במרכזי השרות יבדקו את המערכת ההיברידית, על מנת להבין את מצב תקינות המערכת ויידעו לתת לכם את השקט הנפשי והביטחון, שנותנים רק המומחים המקצועיים ביותר, יחד עם תשומת הלב הראויה, בטיפול בלקסוס ההיברידית שלכם.

צוות השירות המקצועי והמיומן שלנו יבדוק את המערכת ההיברידית על כל חלקיה, וימסור דו"ח כתוב ובו כל המידע הדרוש כדי להבין את מצב המערכת ההיברידית ותקינותה. נציג השירות שלנו יסביר לך את תוצאות הבדיקה, ואם נדרש טיפול נוסף לטובת השמירה על ביצועי המערכת - נציין בפניך את הנקודות המחייבות תשומת לב, להחלטתך.

זוהי הדרך הטובה ביותר להבטיח שהמערכת ההיברידית ברכבך פועלת כהלכה, להתריע על בעיות אפשריות ולסייע בשמירה על ביצועים מיטביים.

לסוללה ההיברידית ניתנת אחריות יצרן ל-5 שנים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). עם תום תקופת האחריות, ועל מנת שתוכלו להמשיך ליהנות מחוויית נסיעה מהנה ושקטה, אנו ממליצים לכם לרכוש תכנית הארכת האחריות לשנה נוספת או 15,000 ק"מ (המוקדם מביניהם).

*הסדר הארכת השירות כרוך בתשלום.

לפרטים נוספים, מרכזי שירות לקסוס:
שמשון 9, קריית אריה, פתח תקווה, טלפון: 03-7613333
האשלג 10, חיפה, טלפון: 04-8400200.
כנפי נשרים 62, ירושלים, טלפון: 02-6762000.

        2017 lexus lc key features