1. Discover Lexus
  2. Technology
  3. Pioneering technology

טכנולוגיה חלוצית

טכנולוגיה ביסודה היא עיצוב מחדש של נהיגתך. אמץ התפתחות זאת, בכל פנייה. עם מספר תכונות וחידושים משימתנו היא להניע אותך כפי שזה לא נעשה מעולם בעבר.

חוויית נהיגה מומרת

החידושים האחרונים משנים את המשמעות של מה זה להיות נהג, ומה המשמעות להיות נוסע. מאחר וחדשנות משנה רדיקלית את חווית הנהיגה - בקצב שלא היכרנו בעבר - אנו חוקרים את האפשרויות של התקדמויות אלו. רכבי הקונספט שלנו ממחישים את העתיד שאנו חוזים.

דחיקת גבול ההמצאות

רכבי הקונספט שלנו נשאבו מתוכן ומתדלקים רעיונות לטכנולוגיית העתיד. ה- LF-FC, קונספט UX ותפישת המושב הקינטי הן הקרנות לעתיד אולם הן גם מעבדות חלוציות שבהן אנו משרטטים את הרעיונות החדשים, הופכים אותם לניסויים ולחשיבה דמיונית, החופש לבצע קפיצות טכנולוגיות.

ישיבה מדומיינת מחדש

תפישת המושב הקינטי המהפכני של לקסוס נחשף בתערוכת כלי הרכב של פריז ב- 2016. גישה לישיבה בעיניים פקוחות, פיתחנו מבנה רשתי חדשני כדי להביא לך נוחות משופרת.

הסיבים הרדיקלים מייצבים את תנועותיך כדי להבטיח עוד יותר את הבטיחות והתמיכה. כך שאתה יכול להתיישב ולתת מרגוע למוח ולגוף.

ממשקים חכמים

שתי התפיסות, וה- UX וה- LF-FC מדמות יותר נוחות חסרת מאמץ, דרכים טבעיות ואנושיות יותר לשתף פעולה עם רכבך.

בקרוב, כלי רכב אלו יהיו מסוגלים לפרש ולהגיב למחוות ולמגע שלך. גם הולוגרמות נמצאות באופק.

תכונות חלוציות ב- LS

ה- LS החדש לוקח בנועזות את טכנולוגיית הבטיחות קדימה. היא בנויה על מערכת הבטיחות פלוס של לקסוס להוספת תכונות מתקדמות חדשות, לספק ממדים חדשים לתמיכת הנהג כפי שלא היה מעולם. מערכת קדם ההתנגשות (PCS), אזהרת סטייה מנתיב הנסיעה (LDA) ובקרת שיוט דינמית, כולן יחד שופרו מעבר למוכר. ה- LS מסייעת במניעת התנגשויות בדרכים חדשניות חדשות, עם תכונות כדוגמת אזהרת הולכי רגל ועזר היגוי אקטיבי והן משלימות את תחושות הנהיגה, אינטואיטיבית ובחכמה.