האם רכבך משתתף בקריאת שירות?

פרטי הקריאות לתיקון - לרכבי לקסוס

 • קריאת שירות להפעלה ראשונית של מערכת לשיחות חירום לרכבים מדגם ES ו-UX שיוצרו בין 23.10.2018, לבין 12.4.2019.

  בקריאה זו נכללים 94 רכבים מדגם ES350 ו-51 רכבים מדגם UX. כל הרכבים יוצרו בין 23.10.2018 לבין 12.04.2019. ברכבים אלו, מותקנת מערכת לשיחות חירום בעת הצורך (e-call). מערכת זו מאפשרת ליזום שיחות חירום באופן ידני או אוטומטי בעת הצורך לכך. החשש הוא, שבמכוניות המשתתפות בקריאה, לא הושלם תהליך ההפעלה הראשונית, אשר יאפשר את השימוש במערכת זו בעת הצורך (בקרוב התשתיות בישראל יהיו ערוכות לקבל שיחות אלו). במסגרת הקריאה, אם בוצעה ההפעלה הראשונית במערכת ה-e-call. הבדיקה צפויה לארוך כעשר דקות ועד שעה והיא תבוצע במרכזי השירות המורשים של LEXUS ברחבי הארץ ללא כל עלות ללקוח. הודעה ללקוחות הרלוונטיים תישלח בהתאם לנוהל משרד התחבורה, וניתן לברר האם כלי רכב מסוים נכלל בקריאה זו בעמוד זה למעלה.

 • קריאה לתיקון לכלי רכב מדגם NX200t/300h וכן RX350/450h אשר יוצרו בין 25.05.2015 לבין 25.12.2015

  קריאה לתיקון לכלי רכב מדגם NX200t/300h וכןRX350/450 אשר יוצרו בין 25.05.2015 לבין 25.12.2015 . בישראל מעורבים בקריאה 355 כלי רכב. הקריאה הוכרזה על מנת לבדוק את תקינות חיישני מערכת כרית האוויר ולהחליפם בהתאם לצורך, עקב החשש לפגם בשכבת הבידוד הפנימית שלהם אשר עלול לגרום להידלקות נורית אזהרה של מערכת כרית האוויר בלוח המחוונים. נסיעה במצב בו נורית האזהרה דולקת עלולה לגרום לכך שכרית האוויר ברכב לא תיפתח בעת הצורך. הבדיקה צפויה לארוך כחצי שעה מרגע תחילתה. במקרים בהם יעלה הצורך בהחלפת החיישנים התיקון צפוי לארוך מספר שעות נוספות בהתאם לדגם הרכב. הודעה רשמית בנושא תישלח ללקוחות אשר רכביהם נכללים בקריאת התיקון, בהתאם לנוהל משרד התחבורה. התיקון יבוצע במרכזי השירות המורשים של לקסוס ברחבי הארץ ללא כל עלות ללקוח

 • קריאה לתיקון עבור רכבי לקסוס מדגם CT200H אשר יוצרו בין דצמבר 2010 לפברואר 2015

  קריאה לתיקון עבור רכבי לקסוס מדגם CT200H אשר יוצרו בין דצמבר 2010 לפברואר 2015, הקריאה רלוונטית ל- 945 כלי רכב בישראל. קריאה זו הוכרזה על מנת להחליף את תושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק עקב חשש שסדק בה עלול לגרום לדליפת דלק כאשר המיכל מלא. התיקון צפוי לארוך 2-3 שעות מרגע תחילתו.

 • קריאה לתיקון לכלי רכב מדגמי ה- LS500/500hו-IS300h

  בישראל מעורבים בקריאה 234 רכבים, על פי החלוקה הבאה: דגם IS300h-203 רכבים אשר יוצרו בתאריכים 02.10.2017-13.07.2018 דגם LS500h-24 רכבים אשר יוצרו בתאריכים 15.11.2017-30.05.2018 דגם LS500-7 רכבים אשר יוצרו בתאריכים 22.12.2017-28.12.2017

  הרכבים המעורבים בקריאה זו מצוידים בצמיגים מסוג Runflat בעלי דפנות מחוזקות. הקריאה הוכרזה עקב חשש להרכבה לקויה של הצמיג לחישוק הגלגל ע"י יצרן הצמיגים, אשר עלולה להוביל להיווצרות סדק בדפנות הצמיג. כתוצאה מכך ולגרום לרעש חריג או רעידות בנסיעה. בתנאי נסיעה מסוימים, כמו נסיעה בינעירונית עם לחץ אוויר נמוך בצמיג, תיתכן עלייה בטמפרטורת הצמיג, אשר עלולה להוביל להפרדות שכבות בדופן הצמיג ולחוסר יציבות הרכב.

  במסגרת הקריאה תבוצע בדיקה/החלפה של ארבעת הצמיגים ברכב. התיקון יבוצע במרכזי השירות המורשים של לקסוס, ללא כל עלות מצד הלקוח, וצפוי לארוך כשעתיים וחצי.

  הודעה רשמית בנושא תישלח ללקוחות אשר רכביהם נכללים בקריאת התיקון, בהתאם לנוהל משרד התחבורה.

 • קריאה לתיקון עבור רכבים מדגם CT200H בלבד אשר יוצרו בין דצמבר 2010 לאפריל 2012

  קריאה לתיקון עבור רכבים מדגם CT200H בלבד אשר יוצרו בין דצמבר 2010 לאפריל 2012. הקריאה רלוונטית ל- 323 כלי רכב בישראל. קריאה זו הוכרזה על מנת להתקין תושבות תמיכה למיכלי הגז של כריות אוויר וילון עקב חשש להיווצרות סדק זעיר באזור הריתוך שבקצה מיכל הגז הדחוס שלהן. במקרה כאמור, ייתכן וגז ידלוף לכיוון כרית האוויר וינפח חלק ממנה. התיקון צפוי לארוך כשלוש שעות מרגע תחילתו.

 • קריאה לתיקון, החלפת יחידת ניפוח כריות האוויר של TAKATA, במספר דגמי לקסוס בעולם.

  במסגרת קריאת התיקון בישראל, יזומנו לבדיקה (והחלפה בהתאם לצורך) של יחידת ניפוח כרית האוויר של הנוסע הקדמי כלי רכב מדגם ה- IS250 אשר יוצרו בין פברואר 2006 לנובמבר 2011 ובין ינואר 2012 ליוני 2012 ודגם SC430 אשר יוצר בין מאי 2003 לדצמבר 2007. בסך הכל, מעורבים בקריאה בישראל 742 כלי רכב. פעולה זו מתבצעת בשל החשש כי לחות שחדרה לאורך שנים לתוך יחידת הניפוח (אשר יוצרה ע"י TAKATA) תפגום בפעולתה בעת הצורך במקרה תאונה. יודגש כי לא דווח ולו מקרה אחד (לא בארץ ולא בעולם) של פגיעה המיוחסת לנושא זה בקרב כלי הרכב המזומנים במסגרת קריאה זו וכי והיא מבוצעת כחלק ממדיניות אבטחת האיכות והבטיחות של לקסוס. הטיפול ברכב במסגרת קריאה זו, יבוצע במרכזי השרות המורשים של לקסוס, ללא כל עלות מצד הלקוח וצפוי לארוך בין שעה לחמש וחצי שעות, תלוי בדגם המכונית.

 • קריאה לתיקון לכלי רכב מדגמי ה-LS ,GS וה-IS אשר יוצרו בין ינואר 2005 לספטמבר 2010

  לקסוס הודיעה על קריאה לתיקון לכלי רכב מדגמי ה- LS ,GS וה-IS אשר יוצרו בין ינואר 2005 לספטמבר 2010. בישראל מעורבים בקריאה 851 כלי רכב. במסגרת הקריאה ייבדק איטום חיישן לחץ הדלק, בשל חשש מהתפתחות נזילה בקו אספקת הדלק. קריאה זו מבוצעת כצעד של אבטחת איכות. יודגש, כי לא דווחה בעולם אף לא תאונה אחת המיוחסת לנושא זה. הבדיקה, ובמידת הצורך התיקון, יבוצעו במרכזי השירות המורשים של לקסוס, ללא כל עלות מצד הלקוח, וצפויים לארוך כ- 4 שעות.

 • קריאה לתיקון לבעלי לקסוס מדגמי ה- GS וה-IS אשר יוצרו בין ספטמבר 2004 לספטמבר 2007

  קריאה לתיקון לבעלי לקסוס מדגמי ה- GS וה-IS אשר יוצרו בין ספטמבר 2004 לספטמבר 2007 . בישראל מעורבים בקריאה 455 כלי רכב. במסגרת הקריאה ייבדק איטום חיישן לחץ הדלק, בשל חשש מהתפתחות נזילה בקווי אספקת הדלק. קריאה זו מבוצעת כצעד של אבטחת איכות. יודגש, כי לא דווחה בעולם אף לא תאונה אחת המיוחסת לנושא זה. הבדיקה, ובמידת הצורך התיקון, יבוצעו במרכזי השירות המורשים של לקסוס, ללא כל עלות מצד הלקוח, וצפויים לארוך כ- 4 שעות.